Jesper Brunander

Joined February 2021
0 stories

Bio

Jesper Brunander er den innovative iværksætter bag ejendomsvirksomheden COPI Group. Han er også en vital del af Vision Ejendomme, hvis portefølje tæller en række unikke boligprojekter i København. Læs om Jesper Brunanders projekter her.

Stories (1/0)

Find us on social media

Miscellaneous links

  • Explore
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Terms of Use
  • Support

© 2023 Creatd, Inc. All Rights Reserved.