Peter Brincker

Joined September 2020
0 stories

Bio

Mit navn er Peter Brincker. Jeg er øjenlæge med egen privat praksis i Charlottenlund, Danmark. Jeg har beskæftiget mig med øjenlaseroperationer i mere end 30 år. Jeg er uddannet fra Københavns Universitet i 1976. Se peterbrincker.dk

Stories (0)

Peter Brincker has not published any stories.

Find us on social media

Miscellaneous links

  • Explore
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Terms of Use
  • Support

© 2022 Creatd, Inc. All Rights Reserved.