Esperal Warszawa

Joined April 2022
0 stories

Bio

Wszywka alkoholowa Esperal Warszawa a dokładnie disulfiram, który się w nim zawiera, znacząco wpływa na zaburzenie rozkładu substancji alkoholowych w człowieku. Wyłączony zostaje enzym przekształcający alkohol do przyswajalnej formy.

Stories (0)

Esperal Warszawa has not published any stories.

Find us on social media

Miscellaneous links

  • Explore
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Terms of Use
  • Support

© 2022 Creatd, Inc. All Rights Reserved.