AlexRoot

Joined February 2023
0 stories

Bio

Ni neprijetnih čustev, obstajajo čustva, ki vam preprosto povedo, da s svetom delate narobe. Tudi tukaj: ni fiziološke bolečine. Obstajajo samo informativni signali, nato pa začnete tako zdraviti fiziološko.

Stories (0)

AlexRoot has not published any stories.

Find us on social media

Miscellaneous links

  • Explore
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Terms of Use
  • Support

© 2023 Creatd, Inc. All Rights Reserved.