aborcjaprozniowa

Joined March 2022
0 stories

Bio

Aborcja próżniowa

Wiele kobiet jedzie do Czech, by usunąć ciążę. W tym kraju aborcja jest dozwolona i każdy, bez żadnych konsekwencji prawnych może wykonać taki zabieg.

Stories (0)

aborcjaprozniowa has not published any stories.

Find us on social media

Miscellaneous links

  • Explore
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Terms of Use
  • Support

© 2022 Creatd, Inc. All Rights Reserved.