Aborcja Czechy

Joined March 2022
0 stories

Bio

Aborcja Czechy

Każda dziewczyna z Polski ma prawo na legalne usuwanie ciąży w Czechach. Nie ma ku temu przeszkód prawnych. W Czechach terminacja ciąży jest legalne bez podania przyczyny.

Stories (0)

Aborcja Czechy has not published any stories.

Find us on social media

Miscellaneous links

  • Explore
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Terms of Use
  • Support

© 2022 Creatd, Inc. All Rights Reserved.